Parafia p.w. św. Wawrzyńca w Poznaniu

Kościół parafialny

Kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca i św. Wincentego Pallottiego

Poświęcenia nowego kościoła parafialnego pw. św. Wawrzyńca i nadania drugiego tytułu św. Wincentego Pallottiego dokonał 21 kwietnia 2007 roku Arcybiskup Stanisław Gądecki. Gmach kościoła wraz z przyległym domem parafialnym został zaprojektowany przez architekta Bolesława Szmidta. Jest to dwupoziomowa, jednonawowa świątynia zbudowana na planie ośmiokąta foremnego. Wewnątrz kościoła górnego, w części prezbiterialnej, przy wschodniej ścianie znajduje się odlany z brązu tryptyk zaprojektowany przez Teresę Stawujak, przedstawiający w części centralnej Świętą Rodzinę, a w skrzydłach bocznych patronów kościoła: św. Wincentego Pallottiego (w prawym skrzydle) i św. Wawrzyńca (w lewym skrzydle). Pod tryptykiem umieszczono tabernakulum, przeniesione że starego kościoła. Nad tryptykiem znajduje się zaprojektowany przez Zbigniewa Łoskota duży witraż przedstawiający Zesłanie Ducha Świętego. W 2007 roku w ołtarzu głównym umieszczono relikwie bł. ks. Józefa Stanka SAC. Na lewej ścianie bocznej znajdują się – przeniesione ze starego kościoła – kopia obrazu Jezusa Miłosiernego, którego oryginał autorstwa Adolfa Hyły znajduje się w Bazylice Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach oraz kopia obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej przywieziona w 1958 roku z Częstochowy. Na ścianach bocznych umieszczono stacje Drogi Krzyżowej autorstwa Lucjana Rabskiego. W górnym kościele znajdują się także figury Chrystusa bez rąk, Matki Bożej z Lourdes i św. Józefa. Na zachodniej ścianie, przy głównym wejściu od ul. Zbąszyńskiej, znajduje się empora muzyczna.

W kościele dolnym, który od 2009 roku jest Kaplicą Miłosierdzia Bożego, w części prezbiterialnej znajdują się trzy obrazy: w części centralnej Jezusa Miłosiernego, po prawej św. Wincentego Pallottiego, po lewej św. Faustyny. Na ścianach bocznych znajdują się stacje Drogi Krzyżowej oraz obraz bł. ks. Michała Sopoćko namalowany przez poznańskiego artystę Norberta Brommera. Relikwie bł. ks. Sopoćko umieszczono przy tabernakulum. W dolnym kościele znajduje się także figura Matki Bożej Fatimskiej koronowana w 2005 roku. Główne wejście do kościoła dolnego znajduje się od strony południowej, naprzeciwko budynku Wydawnictwa Pallottinum i drukarni.

Na zewnątrz kościoła, po lewej stronie głównego wejścia do górnego kościoła umieszczono przywiezioną w 2006 roku z Medjugorie figurę Matki Bożej. Od strony południowo-wschodniej stoi wolnostojąca dzwonnica.