Parafia p.w. św. Wawrzyńca w Poznaniu

Ogłoszenia parafialne

DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA – 23 WRZEŚNIA 2018

1. Pan Jezus przez całe swoje ziemskie życie wiedział, do czego się przygotowuje, że Jego śmierć będzie ceną za zbawienie ludzi. My też wiemy, że aby osiągnąć zbawienie, musimy przejść przez drogę codziennego krzyża naszych cierpień, niepowodzeń, grzechów. Zbawiciel wskazuje nam, że najlepszą postawą życiową jest postawa pełnego zaufania Panu Bogu. Mamy być jak małe dziecko, które bezgranicznie ufa swoim rodzicom.

2. W sobotę przypada święto Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała. Ci wielcy Boży posłańcy bronią nas i pouczają. Starajmy się z nimi zaprzyjaźnić.

3. Osoby starsze, samotne, emerytów i rencistów zapraszamy na spotkanie w czwartek, 27 września, po Mszy św. o godz. 15:00.

4. Wszystkich mężczyzn zapraszamy na comiesięczne spotkanie. Rozpoczniemy je w sobotę, 29 września, Mszą św. o godz. 7:30. Po Mszy świętej, konferencja w kościele oraz wspólna modlitwa, następnie spotkanie w salce.

5. W związku z upływającą czteroletnią kadencją Parafialnej Rady Duszpasterskiej w naszej parafii dziękujemy wszystkim, którzy w ostatnim czasie do niej należeli i w ten sposób utożsamiali się z misją Kościoła we współczesnym świecie. Jednocześnie ogłaszamy wybory do nowej Rady. Swoich przedstawicieli mogą zgłaszać poszczególne grupy parafialne i apostolskie. Proszę także wszystkich parafian o namysł, zgłaszanie kandydatów oraz modlitwę w intencji powstającej Rady. Statut Rady Duszpasterskiej wywieszony jest w gablotach, a także dostępny na stronie parafii w internecie. Ostateczny termin zgłaszania kandydatów to 21 października 2018 r.