Parafia p.w. św. Wawrzyńca w Poznaniu

Intencje mszalne

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 17.11.2019

  8.00 Za śp. Elżbietę Dolecką w 7. rocznicę śmierci, z prośbą o dar Bożego Miłosierdzia
  9.30 W intencji Zofii i Stanisława w 60. rocznicę sakramentu małżeństwa, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Jubilatów i całej rodziny
11.00 Za śp. rodziców: Jadwigę w 2. rocznicę śmierci i Waldemara, o dar życia wiecznego
12.30 Za śp. Danutę Andrzejewską i za zmarłych z rodzin: Andrzejewskich, Silskich i Antkowiaków, z prośbą o Boże Miłosierdzie i szczęśliwe życie wieczne
16.00 Za śp. Mieczysławę Nowak, z prośbą o pokój wieczny
17.00 W intencji Krzysztofa z okazji 18. rocznicy urodzin, z prośbą o Dary Ducha Świętego, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
19.00 W intencji Ks. Krzysztofa z okazji urodzin, z prośbą o błogosławieństwo Boże
i potrzebne łaski

PONIEDZIAŁEK  18.11.2019 

  6.30 Za śp. Franciszka Michalczyka, z prośbą o Boże Miłosierdzie i dar Nieba
  7.30 W intencji parafian
15.00 Za śp. rodziców: Ryszarda i Bogumiłę, z prośbą o dar życia wiecznego
19.00 Za śp. Bernarda Czeszaka, za śp. Zofię i Gracjana Sypniewskich, o pokój wieczny

WTOREK  19.11.2019 

  6.30 Za śp. Elżbietę i Mariannę Korpik i śp. Grażynę Jokś, z prośbą o dar życia wiecznego
  7.30 Z prośbą o radość w Niebie dla śp. Elżbiety oraz rodziców – Marcelego i Gabrieli Połczyńskich
15.00 Za śp. Reginę i Irenę Dembińskie i bliskich zmarłych z rodzin: Polcynów, Kemparów i Jęczkowskich
19.00 Za śp. Artura Kummer i za wszystkich zmarłych z rodziny, O Boże Miłosierdzie

ŚRODA  20.11.2019

  6.30 W intencji kapłanów i osób konsekrowanych, z prośbą o potrzebne łaski i opiekę Matki Najświętszej oraz za Kościół Święty
  7.30  
15.00 Za śp. Jana Polusa w 40 rocznicę śmierci, śp. Jana Pyka i  wszystkich zmarłych z rodziny
19.00  

 CZWARTEK 21.11.2019 

  6.30 W intencji syna, z podziękowaniem za pozytywne rozwiązanie trudnej sprawy, z prośbą o dalszą opiekę i łaskę zdrowia dla osoby Bogu wiadomej – proszą rodzice
  7.30  
15.00 Za śp. Marię Geburt z okazji imienin, z prośbą o udział w wiecznej radości zbawionych oraz za śp. Stefana i Bronisławę Geburt, za śp. Wiktorię i Piotra Roszyk
19.00 W intencji Teresy i Krzysztofa Krokowiczów, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, radość, pokój i o potrzebne łaski – intencja od Grona Przyjaciół Lednicy

PIĄTEK  22.11.2019

  6.30 W intencji tych, którym obiecaliśmy modlitwę
  7.30  
15.00 Za śp. rodziców: Barbarę w 2. rocznicę śmierci i Janusza Jankowiaków, z prośbą o Boże Miłosierdzie     
19.00 Za śp. Leokadię i Mariana Kozłowiczów oraz za zmarłych z rodziny

SOBOTA  23.11.2019

  6.30  
  7.30  
15.00 Za śp. synów: Wojciecha i Jerzego, z prośbą o pokój wieczny i zbawienie – od rodziców
19.00 Intencje zbiorowe

XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 24.11.2019

  8.00 Za śp. Kazimierza Płonkowskiego – intencja od syna z żoną
  9.30 Za śp. rodziców: Sabinę i Jana Milczyńskich oraz za zmarłą ciocię Krystynę Genderę
11.00 W intencji rodziny Lipczyńskich, z prośbą o potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo
12.30 W intencji Kazimiery i Czesława w 55. rocznicę ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze
16.00 Za śp. Józefa Krupka, z prośbą o Boże Miłosierdzie
17.00 Za śp. Mariannę Pruss – intencja od rodziny Stypów i Nalewajów
19.00 Za śp. Danutę i Stanisława Śledzińskich oraz za zmarłych z rodziny