Parafia p.w. św. Wawrzyńca w Poznaniu

Intencje mszalne

PONIEDZIAŁEK  15.07.2019 

  6.30 O świętość kapłanów i osób konsekrowanych
  7.30 Za śp. Romana Jędrzejewskiego w 2 rocznicę śmierci; za zmarłych z rodzin: Michalskich i Cichoniów, z prośbą o radość życia wiecznego
15.00 W intencji Joanny i Łukasza w 2 rocznicę ślubu i w 1 Urodziny Macieja, z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo
19.00 Za śp. Tadeusza Woźniaka – intencja od córki

WTOREK  16.07.2019 

  6.30 Za Kościół Święty
  7.30 W intencjach Marii i wszystkich bliskich Jej sercu, z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej
15.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące
19.00 Za śp. Mariana Wiśniewskiego, z prośbą o Boże Miłosierdzie i łaskę nieba – intencja od żony i dzieci z rodzinami

ŚRODA  17.07.2019

  6.30 W intencji syna, z podziękowaniem za pozytywne rozwiązanie trudnej sprawy, z prośbą o dalszą opiekę i łaskę zdrowia dla osoby Bogu wiadomej – proszą rodzice
  7.30 W intencji Katarzyny i Tomasza, z prośbą o błogosławieństwo Boże w życiu prywatnym, rodzinnym i zawodowym – intencja od Mamy
15.00 W intencji Romualda, z podziękowaniem za otrzymane łaski,  z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
19.00 Za śp. Olega Nowaka, o dar życia wiecznego

CZWARTEK 18.07.2019 

  6.30 W intencji Anety i Aleksa z okazji Imienin, z podziękowaniem za udzielone dobro, z prośbą o potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo
  7.30 Za śp. Wojciecha Ciurę oraz za zmarłych z Rodzin: Ciura i Lerczak
15.00 Za śp. profesora Macieja Serwańskiego – intencja od Dyrektora Witolda Banacha i Pracowników Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
19.00 Za śp. Karolinę w rocznicę śmierci i Józefa oraz za rodzeństwo z Rodziny Maziarzy

PIĄTEK  19.07.2019

  6.30 Za śp. Romualdę Biernacką, z prośbą o radość życia wiecznego
  7.30 Za śp. Małgorzatę Śląską w 1 rocznicę śmierci – intencja od męża z Rodziną
15.00 Za śp. Stanisława, Łucję i Mariannę Polcynów oraz bliskich zmarłych z Ich Rodzin
19.00 Za śp. Stefanię Baranowską, z prośbą o pokój wieczny – intencja od męża i dzieci

 SOBOTA  20.07.2019

  6.30 Intencja wynagradzająca za profanacje świętych wizerunków Jezusa i Maryi
  7.30 Za śp. Jana Solke, z prośbą o spokój duszy
15.00 Za śp. Zygfryda Baranowskiego – intencja od żony, córek i synów z rodzinami
19.00 Intencje zbiorowe

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA 21.07.2019

  8.00 Za śp. męża Leona Świgonia w 29 rocznicę śmierci, z prośbą o radość życia wiecznego
  9.30 Za śp. Rodziców: Bolesława w 28 rocznicę śmierci i Mariannę Stachowiak; za zmarłych z Rodzin: Stachowiaków i Staszaków
11.00 W intencji Bogny i Tomasza w  rocznicę ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo
12.30 W intencji Parafian
19.00 Za śp. Stanisława Kędzierskiego; za śp. Helenę, Emilię i za zmarłych z Rodzin: Kędzierskich, Zielińskich, Witkowskich i Wallheimów, z prośbą o Boże Miłosierdzie i łaskę zbawienia
21.00 Za śp. Irenę i Stanisława Demidów i wszystkich zmarłych z Rodziny

PONIEDZIAŁEK  22.07.2019 

  6.30 Wynagradzająca za profanacje Najświętszego Sakramentu, świętokradcze przyjmowanie Komunii Świętej, niewiarę w prawdziwą Obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie
  7.30 Za śp. Danutę Pajko – intencja od córki z mężem
15.00 Za śp. Marię, Barbarę i Edmunda Olszewskich; śp. Ewę i Stefana Warychów
19.00 W intencji Justyny i Rafała w 15 rocznicę ślubu, z podziękowaniem za dotychczasowe łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo na kolejne lata

WTOREK  23.07.2019 

  6.30 Rez.
  7.30 Za śp. Wiktora Halt w rocznicę śmierci, z prośbą o szczęśliwe życie wieczne
15.00 Za śp. Andrzeja Tkaczyka w 9 rocznicę śmierci oraz za zmarłych z Rodziny Tkaczyków: Mariolę i Jana
19.00 Za śp. Zenona Ujma w 2 rocznicę śmierci i za zmarłych Jego Rodziców: Marię i Henryka, z prośbą o Boże Miłosierdzie – intencja od od żony i córki z Rodziną

ŚRODA  24.07.2019

  6.30 Za dusze w czyśćcu cierpiące
  7.30 Za śp. Marię i Konrada Glapka, z prośbą o szczęśliwe życie wieczne
15.00 Za śp. Krystynę Rysiową, z prośbą o radość nieba
19.00 Za śp. Annę i Grzegorza Palacz, z prośbą o wieczne zbawienie

CZWARTEK 25.07.2019 

  6.30 Za śp. Rodziców: Stefanię i Józefa Kawka; za zmarłych z Rodzin: Adamczaków i Kawka
  7.30 Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalszą opiekę
15.00 Za śp. syna Krzysztofa Puchałkę, z prośbą o radość nieba
19.00 Za śp. Ryszarda Trajdosa – intencja od kuzynki Danuty z Rodziną

PIĄTEK  26.07.2019

  6.30 Za dusze w czyśćcu cierpiące
  7.30 Za śp. żonę Krystynę Uryzaj; śp. Cecylię i Kazimierza Kubiaków; Helenę i Leona Uryzaj; Krzysia i Kazimierza Jurysik
15.00 W intencji Danuty, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
19.00 W intencji Krzysztofa z okazji Urodzin, z podziękowaniem za otrzymane dobro, z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski

SOBOTA  27.07.2019

  6.30 W intencji kapłanów i osób konsekrowanych, z prośbą o potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej
  7.30 Za śp. Włodzimierza Wicorek- intencja od żony i córki z rodziną
15.00 Za śp. Natalię Kummer, Natalię Niedziułka i za wszystkich zmarłych z Ich Rodzin
19.00 Intencje zbiorowe