Parafia p.w. św. Wawrzyńca w Poznaniu

Historia parafii św. Wawrzyńca

Część 7

2002-2007 (brak kronik parafialnych 2003-2005)

Rok 2002

W styczniu nasza parafia po raz kolejny gości zespół “Skaldowie”. Nasz kościół, który mieści około 2 tysięcy osób, jest całkowicie wypełniony wiernymi, wśród których znajduje się Ks. Biskup Grzegorz Balcerek. Jan Budziaszek – perkusista zespołu – zapytany, co spowodowało, że “Skaldowie” zdecydowali się znowu przybyć do pallotyńskiej wspólnoty, odpowiedział: “Odpowiem słowami Ghandiego: <Nie pójdę nigdy tam, gdzie mnie nie wołają, ale tam, gdzie mnie wołają polecę na skrzydłach>”.

13 stycznia ma miejsce wspólne kolędowanie chóru dzieciecego “Owieczki Palotyńskie” z Ołtarzewa oraz naszego parafialnego chórku “Wieczernikowe Nutki”.

Od 28 stycznia do pierwszego dnia lutego odbywają się półkolonie dla dzieci. Prowadzi je Pani Magda Sarzalska. Na zakończenie wspólnych spotkań dzieciom pobłogosławił Arcybiskup Juliusz Paetz, który przebywał z wizytą w Wydawnictwie Pallottinum.

27 lutego następuje otwarcie świetlicy parafialnej. Wychowawcy świetlicy opierają swoją działalność na chrześcijańskich zasadach miłości, otwartości na drugiego człowieka i gotowości do niesienia pomocy tym, którzy najbardziej jej potrzebuję. Głównym celem działania świetlicy parafialnej jest zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom, które dotychczas nie miały możliwości spędzać go w sposób interesujący i rozwijający jednocześnie.

W sobotę 16 marca podczas Mszy o godz. 19.00 rozpoczęły się rekolekcje wielkopostne dla dorosłych. Nauki rekolekcyjne głosił ks. Adrian Galbas – prefekt Seminarium Pallotyńskigo w Ołtarzewie. Na zakończenie ks. Adrian przytoczył niezwykle piękną, godną zanotowania w kronice, wypowiedź małej dziewczynki: “chrześcijanin to taki ktoś, przez którego przenika światło”.

15 maja wspólnota Żywego Różańca wyjeżdża na jednodniową pielgrzymkę do wielkopolskich sanktuariów. Pielgrzymi zatrzymywali się m.in. w Pniewach, Sierakowie, Rokitnie, Międzyrzeczu oraz Paradyżu.

Z inicjatywy ks. Proboszcza Stanisława Rękawka w naszej parafii powstaje “Bank otwartych Serc”. Ideą tej inicjatywy jest wzajemna pomoc m.in. poprzez składanie różnych ofert np. prawniczych, krawieckich oraz pomoc w załatwieniu pracy, przekazywanie odzieży, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli itp.

15 czerwca o godzinie 19.00 rozpoczyna się Wizyta Kanoniczna Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Zdzisława Fortuniaka. Poprzedniej wizyty dokonał w dniu 24 października 1993 roku Ksiądz Arcybiskup Jerzy Stroba.

Miesiąc później parafianie wybierają się na  ognisko do Lusowa k. Poznania. Wszyscy chętni dojeżdżają prywatnymi samochodami, zabierając drewno i kiełbaski. Spotkanie rozpoczyna się wspólną Mszą świętą. Pomysł spodobał się społeczności pallotyńskiej i kolejny wypad “na kiełbachę” odbywa się we wrześniu.

31 sierpnia Centrum Młodzieży “Salvator” działające przy naszej parafii, organizuje Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej dla młodzieży. Na boisko od wczesnych godzin rannych przybywają zarówno sportowcy jak i ich rodzice, którzy dopingowali swoje pociechy.

2006

Od początku 2006 roku przy naszej parafii rozpoczyna swoją działalność Poradnia rodzinna, która służyć będzie zarówno narzeczonym przygotowującym się do sakramentu małżeństwa, jak również małżonkom i rodzinom potrzebującym porady, sugestii lub wsparcia.

29 stycznia wierni gromadzą się na “Misterium o szukaniu Bożego Narodzenia”. Podczas słowno – muzycznego przedstawienia odbyła się kwesta, a zebrane fundusze przeznaczone zostały na pokrycie zimowego wypoczynku dla ubogich dzieci z naszej parafii.

26 lutego zostaje uroczyście poświęcone Tabernakulum, które już od dłuższego czasu wymagało renowacji. Można było za mniejsze pieniądze kupić nowe, jednak w celu zachowania symbolicznej łączności pomiędzy kościołem starym, a nowym zostało przy pomocy parafian gruntowanie odnowione.

W maju nasza parafia włącza się w organizowany przez Radę Ruchów Katolickich “Wieczór z Janem Pawłem II”. Rozprowadzamy darmowe zaproszenia. 17 maja odprawione zostaje specjalne nabożeństwo majowe, po którym wszyscy udają się do sali “Areny”, gdzie odbył się koncert.

W  XXV Niedzielę Zwykłą gościmy w naszej parafii Siostry Kamedułki, które w swym klasztorze w Tyszowcach trwają na nieustannej modlitwie. Mniszki proszą o wsparcie finansowe w budowie nowego klasztoru, wzamian obiecując swoją modlitwę. Parafianie z chęcią wspomagają Siostry.

W dniach 24 i 31 października ma miejsce kanoniczna wizyta naszej parafii, którą przeprowadza Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki. W czasie tego krótkiego pobytu w naszej parafii, Metropolita Poznański spotyka się m.in. z członkami grup modlitewnych i formacyjnych, ze wspólnotą Ministrantów Seniorów – obchodzącą 60. rocznicę swojego istnienia, z nową Radą Duszpasterską i Ekonomiczną oraz z duszpasterzami. Odwiedza także jedną ze szkół oraz szpital, w którym kapelanem jest ks. Maciej Zawisza SAC.

Po Mszy świętej kończącej wizytację kanoniczną naszej parafii Ks. Arcybiskup dokonuje poświecenia figury Matki Bożej, która została ufundowana i przywieziona przez pielgrzymujących do Medjugorie członków wspólnoty Maryi Królowej Polski.

2007

Dzień 22 stycznia, w którym każdego roku wspominamy osobę św. Wincentego Pallottiego, jest dla naszej wspólnoty parafialnej dniem szczególnego dziękczynienia i uwielbienia Boga za posługę Księży i Braci Pallotynów oraz Sióstr Pallotynek w naszej parafii. Tegoroczne świętowanie ma szczególny wydźwięk, gdyż jest to rok jubileuszowy 100-lecia obecności Księży i Braci Pallotynów na ziemiach polskich. Uroczystej Mszy świętej, na którą przybyło wielu kapłanów z sąsiednich parafii i wspólnot zakonnych, przewodniczy Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Zdzisław Fortuniak. Po zakończonej Mszy świętej Ksiądz Biskup dokonuje poświecenia tablicy upamiętniającej jubileusz setnej rocznicy obecności Pallotynów w Polsce.

25 maja w naszej wspólnocie odbywa się koncert Chóru i Orkiestry z Liceum Auerhoj w Danii. Muzycy prezentują koncert wielkopostny, przedstawiając zarówno utwory kompozytorów duńskich – w Polsce mniej znanych, jak i popularnych: Bacha, Mozarta czy Czajkowskiego.

21 kwietnia podczas uroczystej Mszy świętej J.E. Ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki dokonuje poświęcenia naszego kościoła parafialnego. W ołtarzu głównym zostają umieszczone relikwie błogosławionego Józefa Stanka SAC Kapłana i Męczennika, zaś świątynia zyskuje drugiego – obok św. Wawrzyńca – patrona, św. Wincentego Pallottiego.

13 maja odbywają się świecenia kapłańskie w Ołtarzewie. Kapłanem został ks. Łukasz Dutkiewicz wywodzący się z naszej parafii. Tydzień później odprawia w naszym kościele swoją Mszę Prymicyjną.

Rok 2007 to ważny dla nas rok. 100 lat obecności Pallotynów w Polsce, historyczna uroczystość poświecenia kościoła, 60. urodziny parafii… Pamiętajmy, że o żywotności i sile wspólnoty świadczą nie tylko grube kroniki czy spektakularne wydarzenia, ale może przede wszystkim żywa i głęboka wiara jej członków. Życzmy sobie zatem, aby nasz kościół zawsze miał komu służyć i by nasza wspólnota coraz bardziej umacniała się w wierze i miłości.

Opracował: Łukasz Bukowiak