Parafia p.w. św. Wawrzyńca w Poznaniu

Historia parafii św. Wawrzyńca

Część 3

1967 – 1976

Rok 1967 jest dla naszej parafii rokiem jubileuszowym. 16 kwietnia odbywa się uroczysta Msza św. z okazji 20-stej rocznicy powstania parafii przy ulicy Przybyszewskiego. Miesiąc wcześniej, w Wielki Piątek, ks. Proboszcz ustawia przed wejściem do kościoła wielki Krzyż dla uczczenia Tysiąclecia Chrztu Polski. Jego poświęcenie odbywa się w dniu 9 kwietnia. Niestety okazuje się, że krzyż został postawiony bez zezwolenia i na parafię zostaje nałożona kara pieniężna w wysokości 1550zł, a później dodatkowa, która wynosi 1500zł.

Przez cały Wielki Post przed ołtarzem św. Wincentego Pallottiego ustawiony jest kosz, do którego wierni mogą składać swoje dary dla najuboższych rodzin z naszej wspólnoty. Od 9  października nasza parafia po raz kolejny przeżywa Misje Święte. W pierwszym tygodniu uczestniczą w nich przede wszystkim młodzi, natomiast w drugim pozostała część parafian. Jubileuszowy rok, jest także czasem na remonty w naszym kościele. 13 marca rozpoczyna się przebudowa przedsionka. Zostają także wstawione nowe szklane drzwi. 10  maja przed I Komunią św. przywieziono i ustawiono nowe krzesła, które zostały zakupione z pieniędzy przekazanych przez rodziców dzieci komunijnych.

Na początku września rozpoczęto zakładanie nawierzchni cementowej na całym placu przy kościelnym oraz przed salkami. Dwa miesiące później rozpoczęto przebudowę prezbiterium.

W roku 1968 z naszej parafii do Seminarium Duchownego zgłasza się kilku kandydatów do pełniła posługi kapłańskiej. Z tego powodu na całej parafii spoczywa obowiązek modlitwy w ich intencji. Ksiądz Proboszcz ogłasza iż w każdą pierwszą niedzielę miesiąca na nabożeństwie wieczornym będą odmawiane modlitwy o wytrwanie młodych mężczyzn w swoim powołaniu.

8 marca, zgodnie z zarządzeniem Władz Kościelnych, Kościół pierwszy raz obchodzi “Międzynarodowy Dzień Kobiet”. Okolicznościową Mszę świętą połączoną z kazaniem odprawia ks. Sobczyk. W połowie czerwca, jak zawsze na zakończenie roku katechetycznego, odprawiona jest, polowa Msza święta przed kościołem. Od początku lipca, przez dwa kolejne miesiące wakacyjne ma miejsce gruntowny remont sal katechetycznych. Oprócz wymalowania ścian,  położono również nowe płytki podłogowe oraz nowy dach.

13 września ks. Proboszcz organizuje dla swoich współbraci wycieczkę krajoznawczą. Trasa prowadzi z Poznania do Torunia i Bydgoszczy. 5 dni później zakupione zostają nowe mszały i odtąd wszystkie części zmienne Mszy świętej jak i odpowiedzi wiernych są śpiewane i mówione w języku polskim.

10 listopada z okazji 50-lecia odzyskania niepodległości Polski, na wszystkich mszach jest czytany list Episkopatu Polski, a po Eucharystii zostaje odśpiewane uroczyste “Te Deum”.

16 lutego 1969 roku podczas Mszy św. o godzinie 11 przygrywa i śpiewa zespół gitarzystów z Podkowy Leśnej. Według ks. Proboszcza obecność zespołu ma przekonać wiernych, że Kościół nie obawia się nowoczesności, nawet w tak wielkich tajemnicach wiary, jakim jest Ofiara Mszy świętej. Pod koniec lutego po raz pierwszy odbywają się rekolekcje dla emerytów i seniorów. Msza święta i konferencja rozpoczynają się o godzinie 17.

Od 14 do 19 kwietnia zostaje zamontowany nowy ołtarz w salce parafialnej przy kościele. Nowy i oryginalny ołtarz został wykonany z pni brzozy przez naszych dwóch wikariuszy. Na początku października odbywa się w naszej parafii “Tydzień Biblijny”, który ma na celu pogłębienia naszej wiedzy o Piśmie Świętym.

Nowy Rok 1970 rozpoczyna się wspólnym muzykowaniem. 1 stycznia wierni zgromadzili się na wieczornym kolędowaniu się udziałem chóru, solistów i młodzieżowego zespołu muzycznego.

28 czerwca zostaje odprawiona Msza św. Prymicyjna przez jednego z naszych parafian – Dominikanina Ojca Jana Kłoczowskiego. Jest to olbrzymia radość dla naszej wspólnoty. Po 12 latach pracy w tutejszej parafii, ku wielkiemu żalowi parafian, opuszcza nas ks. Proboszcz Marian Sobczyk. Funkcję tę przejmuje ks. Eugeniusz Tomaszek, który przybywa do nas z Gdańska.

20 września mają miejsce uroczystości z okazji 25-lecia Koła Ministrantów przy parafii św. Wawrzyńca  w Poznaniu, które poprzedzają trzy dniowe rekolekcje dla całej służby liturgicznej. Niedziela 3 października 1971 roku rozpoczyna 27 Tydzień Miłosierdzia pod hasłem: “Szanujmy godność Ojca”. Codziennie podczas mszy o godz. 8 i 19 głoszone są rozważania, jak praktycznie realizować to hasło w naszym życiu. Pod koniec miesiąca różańcowego w naszym kościele zorganizowany został wieczór piosenki religijnej. Wystąpił zespół “Ewangelizacyjny” z Wrocławia. Ostatnia niedziela Roku Eucharystycznego jest poświęcona czci Chrystusa Króla. Po każdej Mszy świętej odmawiano Akt poświęcenia się Chrystusowi w formie dziękczynienia.

Na początku roku 1972 w kaplicy katechetycznej młodzież wraz z ministrantami odtwarza nabożeństwo kolędowe tzw.:Jasełka”, na które przybył ks. Arcybiskup Antoni Baraniak zaproszony przez ks. Proboszcza. 30 kwietnia rozpoczynają się przygotowywania do obchodu uroczystości 25-lecia naszej parafii. Na każdej Mszy świętej księża ze zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego głoszą kazania, mające na celu przygotowanie parafian do tego wydarzenia. Uroczysta suma będąca uwieńczeniem tygodniowych obchodów ma miejsce 7 maja o godzinie 10.

Z dniem 1 września 1972  na mocy rozporządzenia Władzy Prowincjalnych proboszczem naszej parafii zostaje ks. Stanisław Robak. 7 stycznia 1973 roku ks. Proboszcz w sposób szczególny dziękuje za ofiarność i pomoc pieniężną na rzecz naszej Archidiecezji, za zrozumienie, że my katolicy jesteśmy zobowiązani utrzymywać nasze instytucje kościelne. 6 maja zaproszony przez Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego i ks. Proboszcza przyjeżdża ks. Marian Sobczyk. Odprawia pożegnalną Mszę św. podczas której dzieli się z ambony wiadomościami o powierzonej mu pracy misyjnej w Ruandzie.

26 maja o godz. 17.30 odprawia w naszym kościele swoją Prymicję nasz nowo wyświęcony parafianin – ks. Antoni Swoboda. Natomiast w sobotę 2 czerwca w naszym kościele święcenia kapłańskiej z rąk Ks. Arcybiskupa Antoniego Baraniaka otrzymuje ks. diakon Ryszard Domański, który nastepnie oddelegowany zostaje do pracy misyjnej w Ruandzie. Podczas miesięcy wakacyjnych wykonano remonty w salkach, założono część rynien, zakonserwowano zewnętrzną stronę budynków kościoła i salek.

17 lutego 1974 roku biuro parafialne zostaje przeniesione z ulicy Wolsztyńskiej 29 do nowo wybudowanego Domu Stowarzyszenia. Księża mieszkający przy ul. Wolsztyńskiej stopniowo wprowadzają się na nowe mieszkania. 23 czerwca o godzinie 11.00 w naszym kościele Mszę świętą Prymicyjną odprawia ks. Edmund Robek SAC.

1 czerwca ma miejsce kolejna prymicja w naszej parafii. Tym razem do posługi kapłańskiej powołany zostaje ks. Alojzy Mendlikowski. 10 czerwca ks. Proboszcz Stanisław Robak składa rezygnację ze swojego urzędu na ręce ks. Prowincjała. Decyzją rezygnacji było nieporozumienie młodego pokolenia ze starszym w pojmowaniu pracy duszpasterskiej, jej metod. Po przerwie wakacyjnej, do pracy w naszej parafii zgłaszał się nowy Proboszcz – ks. Henryk Styczeń. 5 października rozpoczyna pracę parafialny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego, kierowany przez ks. Piotra Marka. 30 maja 1976 do grona Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego dołącza ks. Zygmunt Falczyński.