Parafia p.w. św. Wawrzyńca w Poznaniu

Historia parafii św. Wawrzyńca

Część 2

1957-1966

Początek roku 1957 w naszym kraju to zmiany w szkolnictwie. Od stycznia w wyniku porozumienia między państwem a Kościołem dzieci są nauczane lekcji religii w szkołach. Jedynie te przygotowujące się do I-szej Komunii św. uczęszczają na katechezę do salki parafialnej. Jednak wszyscy uczniowie, aby utrzymać bliską więź z parafią, muszą chodzić na lekcje religii do parafii raz w tygodniu. 31 marca mija 10-lecie istnienia naszej parafii. Dlatego też, tego dnia zostaje odprawiona uroczysta Msza święta, podczas której kazanie wygłosił Przełożony Stowarzyszenia ks. Bazyla. W kwietniu ogłoszono również nowe przepisy w zachowywaniu postu eucharystycznego. Zostały one znacznie złagodzone tak, iż obecnie wystarczy wstrzymywać się od przyjmowania pokarmów na trzy godziny, a napojów na jedną godzinę przed Komunią św. W dniu 5 maja na wszystkich mszach odbywa się odnowienie ślubowań narodu. Ta uroczystość obchodzona będzie w naszej parafii jeszcze przez wiele lat. W niedzielę 6 października archidiecezja zyskała nowego Arcybiskupa – ks. Antoniego Baraniaka. Styczeń 1958 roku to przede wszystkim przygotowania i uroczystości z okazji 50-lecia Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego na ziemiach polskich. Uroczystą sumę z tej okazji odprawił i Słowo Boże wygłosił ks. Arcybiskup Baraniak. 4 lutego została zakończona kolęda. Parafia w ciągu ostatnich miesięcy ogromnie się rozbudowała. Powstały nowe bloki przy ul. Świerczewskiego, Szamotulskiej oraz Nowotomyskiej. Według obliczeń placówka ks. Pallotynów w Poznaniu liczy blisko 10 tys. wiernych. 14 kwietnia (IV niedziela postu) to niedziela uczczenia Krzyża św.. W ślubowaniach Jasnogórskich przyrzekliśmy naszą cześć dla Krzyża, a Wielki Post jest najodpowiedniejszy dla pogłębienia tej czci. Tego dnia również poświęcono wszystkie ścienne krzyżyki przyniesione przez parafian. 24 sierpnia wierni usłyszeli oficjalną wiadomość o przeniesieniu ks. Proboszcza Drewsa na inną placówkę. Wiadomość o rychłym wyjeździe swojego duszpasterza obecni przyjęli ze smutkiem, od 11 lat, bowiem ks. Drews roztaczał opiekę nad powierzonymi sobie duszami. 31 sierpnia ks. Proboszcz wygłosił pożegnalne kazanie. Z dniem pierwszego września parafię obejmuje ks. Marian Sobczyk, który przybył do Poznania z Seminarium Duchownego w Ołtarzewie. Pod koniec roku ministranci zaczęli przygotowywać Jasełka. Były one wystawiane podczas całego okresu Bożego Narodzenia. Dochód z tych spektakli przeznaczono na wakacyjny obóz w Zakopanem. 2 lutego poświęcono nowy sztandar Matek Różańcowych. Natomiast 1 sierpnia wyrusza parafialna pielgrzymka do Częstochowy. Jej celem jest złożenie hołdu Matce Bożej oraz przywiezienie do naszego kościoła obrazu z Jej wizerunkiem. W święto Matki Bożej Częstochowskiej odbyło się poświęcenie nowego obrazu. Po trzytygodniowym wyjeździe do Zakopanego ministranci musieli pożegnać swojego dotychczasowego opiekuna. 10 stycznia 1960 parafialny chór organizuje koncert kolęd oraz spotkanie opłatkowe. W okresie Bożego Narodzenia ze swoim repertuarem gości również w kościele OO. Dominikanów oraz OO. Jezuitów. 8 marca ministranci obchodzą 10-lecie swojego istnienia. Na tę uroczystość przybywa pierwszy opiekun koła ministranckiego ks. Ludwig. Pragnąc umożliwić pracującym uczestniczenie w codziennej mszy św. ks. Proboszcz uzyskuje zezwolenie na odprawianie mszy również o godzinie 1900. W roku 1960 nasza parafia po raz drugi obchodzi Misje św. Z tej okazji odbywa się uroczyste poświecenie nowego krzyża misyjnego. 3 lutego 1961 roku otwarto przy ulicy Pięknej 7 punkt katechetyczny. Ma on odciążyć zapełnioną kaplicę parafialną. Na początku września władze państwowe zabierają “Caritasowi” prowadzone przez siostry przedszkole i oddają je Kuratorowi Oświaty. Wszyscy pracownicy zostają zwolnieni, a na ich miejsca zostają zatrudnieni pracownicy świeccy. 12 maja 1962 przybywa do naszej parafii J.E. ks. Arcybiskup Antoni Baraniak, aby udzielić młodym sakramentu bierzmowania oraz przyjąć do koła ministranckiego nowych kandydatów. Zanim jednak chłopcy zostali ministrantami, musieli oprócz specjalnego szkolenia uczestniczyć w rekolekcjach. Podczas wakacji odnowiono wszystkie salki katechetyczne. Ksiądz Proboszcz zadecydował, że ta część młodzieży ze szkól zawodowych, która nie ma możliwości uczęszczania w ciągu tygodnia na lekcje religii, będzie spotykała się na katechezie w każdą niedzielę od godz. 10 do 13. 20 stycznia 1963 Papież Jan XXIII kanonizuje założyciela Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego – Wincentego Pallottiego. Z tej okazji w naszej parafii trwają uroczystości, a w kwietniu parafia przeżywa specjalne rekolekcje. Lipiec i sierpień to czas remontu. Zostają rozbudowane dwie nawy, następuje zmiana posadzki w kościele. W roku 1964 najważniejszym wydarzeniem były prymicje trzech naszych parafian: ks. Włodzimierza Wysockiego i dwóch pallotynów – ks. Andrzeja Kołodziejczaka i ks. Mariana Stankowskiego. Z okazji nadchodzącej rocznicy objawienia się Matki Bożej w Fatimie nasza parafia dnia 9 maja 1965 rozpoczyna Triduum różańcowe. Zwieńczeniem trzydniowej modlitwy o pokój na świecie jest Msza święta oraz procesja dokoła kościoła. 3 maja 1966 r., w uroczystość Królowej Polski, w naszym kościele o godz. 17 odprawiana jest Msza święta, a po niej procesja wieczorna do 4 ołtarzy. Z początku lipca rozpoczęto remont chóru, przedsionka oraz kaplicy parafialnej. Nie było by to możliwe, gdyby nie ofiarność wiernych, za którą ks. Rektor serdecznie podziękował. Dwa miesiące później księża po raz kolejny rozpoczęli naukę lekcji religii dla uczniów szkoły podstawowej i średniej. Aby podołać temu zdaniu do Poznania przyjechali nowi wikariusze. Co roku 31 grudnia o godz. 24 odprawiano Eucharystię dziękując Bogu za całe dobro i prosząc o błogosławieństwo w roku następnym.