Parafia p.w. św. Wawrzyńca w Poznaniu

Bez kategorii

Być dobrym jak chleb

List Pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Miłosierdzia 

Umiłowani w Panu Siostry i Bracia!

Obecny rok poświęcony jest osobie św. Brata Alberta, szczególnego patrona i świadka miłosierdzia. Jego życie, a zwłaszcza życiowa dewiza: „być dobrym jak chleb”, stanowi dla nas inspirujący przykład urzeczywistniania w praktyce miłosierdzia. W myśl tegorocznego hasła programu duszpasterskiego „Idźcie i głoście”, chcemy jeszcze bardziej zaangażować się w apostolat miłosierdzia. Ojciec Święty Franciszek w Liście Misericordia et misera ogłoszonym na zakończenie Roku Świętego, zwraca naszą uwagę na to, że wszyscy doświadczyliśmy Bożego miłosierdzia i podkreśla, że teraz: „Nadszedł czas, aby zrobić miejsce wyobraźni miłosierdzia”. Każdy jest umiłowany przez Boga, więc każdy ma mieć miłosierdzie w sercu, pamięci i działaniu.

Uroczystość Zwiastowania NMP – 25.03.2017

Uroczystość Zwiastowania NMP – 25.03.2017

W dniu święta patronalnego Prowincji Zwiastowania Pańskiego w kościele p.w. św. Wawrzyńca i św. Wincentego Pallottiego w Poznaniu została odprawiona uroczysta msza św., podczas której ks. prowincjał Adrian Galbas SAC złożył uroczyste wyznanie wiary inaugurujące jego służbę wyższego przełożonego na kolejne trzy lata.

Na początku mszy św. ks. proboszcz Adam Kamizela SAC przywitał wszystkich przybyłych gości: ks. Tomasza Skibińskiego SAC – prowincjała w latach 1999-2005, księży radców prowincjalnych, Dziekana dekanatu jeżyckiego, wszystkich przybyłych księży oraz licznie zgromadzonych parafian i dobrodziejów. Po homilii, wygłoszonej przez celebransa – ks. Adriana Galbasa SAC, zgodnie z przepisami prawa kanonicznego, Przełożony Prowincjalny dokonał uroczystego wyznania wiary oraz – trzymając prawicę na księdze Pisma Świętego – przysięgi wierności, obowiązującej przy objęciu urzędu wykonywanego w imieniu Kościoła.

JE ks. bp Bruno Ateba Edo SAC w naszej Parafii

JE ks. bp Bruno Ateba Edo SAC w naszej Parafii

Z dwudniową wizytą przyjechał do Poznania JE ks. bp Bruno Ateba Edo SAC, ordynariusz diecezji Maroua – Mokolo w Kamerunie.

„Pozwólcie, że zacznę od rady jakiej udzieliła mi mama: Kiedy stajesz przed ludźmi, którzy ciebie nie znają, najpierw się przedstaw” – mówił ks. biskup Bruno rozpoczynając homilie w sobotę i niedzielę (4 i 5 lutego 2017).

Ks. Biskup mieszka i pracuje w północnej części Kamerunu – stosunkowo niespokojnej, targanej konfliktami z pochodzącymi z Nigerii bojówkami Boko Haram. Jak mówił w jego liczącej 2 miliony mieszkańców diecezji jest 75 000 katolików, co stanowi ok. 4% społeczności. W diecezji pracuje 77 kapłanów, 99 sióstr zakonnych, w seminarium studiuje 28 kleryków. Wsparciem duszpasterskim jest też 600-osobowa grupa katechetów.

Dzień życia konsekrowanego – 02.02.2017

Dzień życia konsekrowanego – 02.02.2017

2 lutego, święto Ofiarowania Pańskiego, to światowy dzień życia konsekrowanego. W kościele p.w. Św. Wawrzyńca i św. Wincentego Pallottiego przy Zarządzie Prowincjalnym o godz. 19.00 odbyła się uroczysta Eucharystia, której przewodniczył Wyższy Przełożony Prowincji Zwiastowania Pańskiego. Homilię wygłosił główny celebrans, ks. Adrian Galbas SAC, w której przedstawił znaczenie Święta Ofiarowania dla chrześcijan. Przed modlitwą wiernych Księża i Bracia Pallotyni, Siostry Pallotynki, Siostry Maryjki, Siostry Serafitki oraz dziewice i wdowy konsekrowane odnowili swoje przyrzeczenia rad ewangelicznych.

22 stycznia – Uroczystości odpustowe św. Wincentego Pallottiego

22 stycznia – Uroczystości odpustowe św. Wincentego Pallottiego

Dzień naszego ojca i założyciela św. Wincentego Pallottiego zawsze jest specjalnym wydarzeniem we wspólnocie pallotyńskiej. Szczególny charakter  ta uroczystość miała w poznańskiej parafii księży pallotynów, gdzie św. Wincenty jest patronem kościoła.

Odpustowe świętowanie rozpoczęło się w sobotę 21 stycznia, I Nieszporami z uroczystości Pallottiego, którym przewodniczył ks. Michał Górski SAC. Na centralną Mszę świętą odpustową, w niedzielę 22 stycznia, przybyli współbracia z miejscowej wspólnoty, księża z dekanatu Poznań – Jeżyce, siostry zakonne, członkowie Zjednoczenia Katolickiego i wierni parafianie. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił wyjątkowy gość – Jego Ekscelencja ks. abp Riccardo Fontana biskup diecezji Arezzo – Cortona – Sansepolcro z Włoch, który przyleciał do Polski na zaproszenie przełożonego prowincjalnego Prowincji Zwiastowania Pańskiego ks. dr Adriana Galbasa SAC.

Pallotyńskie Czuwanie Powołaniowe 2016

Pallotyńskie Czuwanie Powołaniowe 2016

Wybierasz Jezusa?

Już po raz kolejny, w dniach 22/23 października, młodzież z naszej parafii, spotkała się w Częstochowie, na Jasnej Górze.

Po co? Aby „Wstać” i pozwolić Bogu błogosławić nasze marzenia. Takie właśnie hasło przyświecało tegorocznemu czuwaniu.

W sobotni ranek, wszyscy zwarci, gotowi i dobrze spakowani, wsiedliśmy do autokaru i ruszyliśmy w drogę. Do Matki…

Pod czujnym okiem opiekunów – ks. Kamila, ks. Michała, s. Reginy i s. Rozalii oraz brata Dawida i  Marcina, podróż mijała bardzo przyjemnie – śpiewająco, tańcząc i grając.

DA zaprasza

Duszpasterstwo Akademickie zaprasza do zakosztowania bliskości Jezusa – który jest naszą Drogą – Prawdą – Życiem

W niedzielę 17:00 – Próby Scholi Stu­denckiej „Kto śpiewa dwa razy się modli”

19:00 – Msza Akademicka – nieza­pomniany klimat Eucharystii – Łamania Chleba połączony   ze śpiewem Scholi Studenckiej

We wtorek 20:00 – 21:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu (prowadzona przez grupy studenckie) w czasie adoracji okazja do spowiedzi