Parafia p.w. św. Wawrzyńca w Poznaniu

LIST PASTERSKI

ARCYBISKUPA POZNAŃSKIEGO

NA WIELKI POST ROKU PAŃSKIEGO 2023

Drodzy Siostry i Bracia!

Temat tegorocznego programu duszpasterskiego brzmi: Wierzę w Kościół Chrystusowy. Poprzez czytanie Pisma świętego, homilie, katechezę dorosłych, formację w ruchach i stowarzyszeniach katolickich, a także przez słuchanie braci i sióstr, zwłaszcza tych, którzy potrzebują naszej pomocy, lepiej sobie uświadamiamy, że Kościół to rzeczywistość wiary.

Jubileusz parafii

Jubileusz parafii

Tegoroczny odpust parafialny miał wyjątkowy wymiar – 10 sierpnia 2022 roku mogliśmy świętować również znakomity jubileusz 75-lecia istnienia parafii pw. Św. Wawrzyńca w Poznaniu.

Ta niezwykła okazja zgromadziła licznie wiernych parafian, gości, kapłanów diecezjalnych jak i pallotynów wraz z wyższym przełożonym ks. Zdzisławem Schmeichelem SAC oraz poprzednim proboszczem ks. Piotrem Bieńkiem SAC.

Słowo od diakona Maksima na niedzielę 01.05.2022

Potrójny cel

Dzisiejsze spotkanie Jezusa ze swoimi uczniami ma potrójny cel. Po pierwsze – Zmartwychwstały sprawia, że uczniowie Go rozpoznają; po drugie – Chrystus przypomina o Eucharystii; po trzecie – Pan przekazuje Piotrowi władzę pasterską. W tym wszystkim da się zauważyć niezwykłą kreatywność Boga. Popatrzmy na pierwsze wydarzenie. Po doświadczeniu „pustego grobu” uczniowie powrócili do starych zajęć, a więc poszli łowić ryby. Można powiedzieć, że w tym kontekście historia powołania pierwszych uczniów niejako odtwarza się na nowo. Po nieudanej pracy nocnej uczniowie usłyszeli ponowne wezwanie Pana: „Zarzućcie sieci”. Tym razem połów był tak wielki, że nie mogli wyciągnąć sieci z jeziora. Pierwszym, który zrozumiał, co tak naprawdę się stało, był św. Jan. To on przekazał Piotrowi wiadomość, która wywołała u niego gwałtowną reakcję: Piotr rzucił się w jezioro, aby jak najszybciej spotkać się z Chrystusem. Pozostali uczniowie spokojnie dobili do brzegu i już nie mieli szczególnych wątpliwości, ponieważ wiedzieli i widzieli, że to jest Pan. A zatem pierwszy cel został osiągnięty.

Komunikat!

Ruszyła akcja „Paczka dla Ukrainy”. Skala kryzysu humanitarnego rośnie z każdą minutą. Brakuje żywności, środków higienicznych, opatrunków. Kobiety z dziećmi czekające wiele godzin w kolejce do przejścia granicznego, nie mają co dać dzieciom do jedzenia. Ideą akcji jest tworzenie gotowej paczki przez polskie rodziny, wspólnoty parafialne, Szkolne Koła Caritas dla rodzin na Ukrainie, bądź przekazywane na miejscu uchodźcom z Ukrainy, którzy nie posiadają środków do życia.

Dzielić się wiarą – XIII Niedziela Zwykła

Dzisiejsza ewangelia jest okazją dla Ciebie i dla mnie do zapytania się o naszą wiarę. Bohaterowie tej perykopy wykazali się wielką i silną wiarą, można powiedzieć, wiarą wbrew wszelkiemu logicznemu myśleniu. Wskrzeszenie córki Jaira i uzdrowienie kobiety cierpiącej na upływ krwi wskazują na ich wiarę, że Bóg może obdarzyć tym czego potrzebuję, ale muszę najpierw Jemu zaufać, że to właśnie On jest Tym, który może uczynić cud. Nieraz jest to obarczone jakimś naszym dodatkowym trudem, ale kiedy zbliżę się do Jezusa, odkryję w Nim Pana i Zbawiciela, to zrozumiem, że tylko w Nim mam pełnię życia.