Parafia p.w. św. Wawrzyńca w Poznaniu

Drodzy Parafianie i Goście!

W poranek wielkanocny, po raz kolejny sercem i myślami wracamy do pustego grobu naszego Zbawiciela, aby umocnić siebie w wierze i przekonać się, iż grób, który na trzy dni zamknął w sobie ciało Syna Bożego, jest pusty. Głoszona przez Kościół prawda o zmartwychwstaniu, była, jest i będzie zawsze podstawą wyznawanego przez nas przesłania miłości Bożej, która zwycięża śmierć i grzech. Nie jest możliwym poznać Chrystusa bez krzyża i nie jest możliwym uwierzyć w Niego bez prawdy o Zmartwychwstaniu.

W tym jakże trudnym dla nas wszystkich czasie pandemii, życzymy jeszcze większego zrozumienia tego, że w świetle zmartwychwstania nabierają sensu wszystkie cierpienia, zarówno Mesjasza jak i nasze, stając się zbawiennymi i ożywiającymi dla każdego z nas. Przyjmując tę prawdę i wyznając Zmartwychwstałego, stajemy się nie tylko uczestnikami Jego męki, ale potężnego zwycięstwa nad śmiercią i złem. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat! (J 16,33).

Życzymy również, by Pascha Chrystusa nie była tylko przeżywaną tradycją, ale nade wszystko pełnią wiary. Niech nigdy nie braknie autentycznej miłości, którą Bóg najpełniej objawił dla nas w swoim Synu. Wszystko, co Bóg uczynił, dokonał tego dobrowolnie, ponieważ jest Miłością i prawdziwie kocha. Odnowy tej miłości, która niech utwierdza przekonanie, iż Bóg jest prawdziwie żywy i bliski każdemu z nas, z całego serca życzymy.

A na radosne, pełne chrześcijańskiej nadziei i bogatej w treści święta zapewniamy o stałej pamięci w modlitwie, jednocześnie wyrażając wdzięczność za wszelkie doznane dobro!

Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!

proboszcz Adam Kamizela SAC z duszpasterzami