Parafia p.w. św. Wawrzyńca w Poznaniu

Odpust ku czci św. Wincentego Pallottiego

Nie każdy proboszcz zostaje biskupem. Jednak parafia p.w. św. Wawrzyńca w Poznaniu może się poszczycić tym, że jeden z jej poprzednich proboszczów przyjął sakrę biskupią. Tydzień po uroczystościach w Ełku biskup Adrian Galbas SAC przyjechał do Poznania, by przewodniczyć Mszy św. z okazji zbliżającej się uroczystości św. Wincentego Pallottiego. Była to jednocześnie dla wspólnoty parafialnej Msza św. prymicyjna nowego biskupa – jej byłego proboszcza, a dla wspólnoty Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego – byłego Przełożonego Prowincjalnego.

W niedzielę, 19 stycznia 2020 roku, o godz. 12.30 rozpoczęła się uroczysta Eucharystia koncelebrowana przez wielu kapłanów, wśród których nie zabrakło współbraci pallotynów, księży z dekanatu Poznań–Jeżyce, do którego należy parafia p.w. św. Wawrzyńca, jak również księży zaprzyjaźnionych z biskupem Adrianem. Nie zawiodły również licznie zgormadzone siostry zakonne oraz parafianie, przedstawiciele Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego i goście.

W homilii Ksiądz Biskup nawiązał do fragmentu Ewangelii według św. Łukasza (Łk 10, 1-9) o wysłaniu siedemdziesięciu dwóch. Mówił o misji zleconej nam wszystkim – wszystkim ochrzczonym, do której zaprasza nas Jezus, a którą tak mocno swoim życiem podkreślał św. Wincenty Pallotti.

Przełożony prowincjalny i proboszcz parafii, ks. Adam Kamizela SAC, w słowie powitania przytoczył wypowiedź biskupa Adriana z katedry ełckiej, że mimo, iż przed imieniem literki „ks.” zmieniają się na „bp”, to te trzy za nazwiskiem pozostają bez zmian – „SAC”.

Życzymy ks. biskupowi Adrianowi, aby charyzmat św. Wincentego nieustannie się w nim rozwijał i promieniował na „północ–południe, zachód–wschód”, i aby pallotyńska tożsamość i jedność nie malała!

dk. Jan Jabłuszewski SAC