Parafia p.w. św. Wawrzyńca w Poznaniu

Srebrny jubileusz

7 maja 2019 roku 25 rocznicę święceń kapłańskich przeżywał nasz ks. Proboszcz Adam Kamizela SAC oraz ks. Jerzy Bieńkowski SAC. W gronie świętujących znaleźli również dwaj poprzedni nasi proboszczowie – ks. Prowincjał Adrian Galbas SAC oraz ks. Piotr Bieniek SAC.

Wszystkim im pragniemy dziękujemy za kapłańską posługę i życzymy dalszej wiernej, wytrwałej i owocnej służby Panu Bogu.

„Przede wszystkim i z całego serca dziękuję Bogu, który w swoim miłosierdziu wybrał was i powołał. On posłał was jako robotników na swoje żniwo, aby przez waszą posługę wiara była zachowana, a miłość rosła w owczarni Chrystusowej i aby ci, których jeszcze należy wprowadzić do grona Jego wybranych, zostali przygotowani do przyjęcia daru wiary.

Dlatego radujcie się w Panu; powtarzam, radujcie się. Ponieważ wraz z wyborem i powołaniem do współpracy w dziele Bożym, Bóg dał wam wszelkie łaski i wiarę ożywioną miłością, abyście we wszystkim mogli być wiernymi sługami Chrystusa.

Tak więc, przez miłosierdzie naszego Boga i łaskę naszego Pana Jezusa Chrystusa, przyniesiecie owoc, a owoc wasz będzie trwał, jak chce tego Bóg.

Aby jednak być wiernym, nie można otrzymanych talentów zawinąć w płótno i ukryć. Trzeba ich używać dla dobra swojej duszy i na przebogaty zysk dla zbawienia innych.

Wszyscy powołani i wybrani otrzymali od Pana talenty na miarę ich wybrania i świętego powołania. Nie wszyscy jednak okazują się wierni w korzystaniu z nich, a tylko niewielu jest takich, którzy przez swoją wierność talenty te pomnażają.

Dlatego baczmy, byśmy dzięki miłosierdziu naszego Boga i łasce Pana Jezusa Chrystusa mogli stać się wiernymi we wszystkim, zgodnie z wolą Bożą.”

św. Wincenty Pallotti