Parafia p.w. św. Wawrzyńca w Poznaniu

Pożegnanie brata Dawida przed misją na Kubie

10 sierpnia nasza parafia uczciła swojego patrona, św. Wawrzyńca. Uroczystej wieczornej Mszy świętej przewodniczył wyższy przełożony Prowincji Zwiastowania Pańskiego ks. Adrian Galbas SAC. Eucharystia miała szczególny charakter, ponieważ wiązała się także z pożegnaniem wieloletniego zakrystianina, br. Dawida Walczaka SAC, który za kilka dni zostanie misjonarzem na Kubie. Stąd w uroczystości uczestniczyli również pallotyński sekretarz ds. misji, ks. Mirosław Lewandowski SAC oraz ks. Dawid Stelmach – dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych, delegat Biskupa ds. Misji, Przewodniczący Komisji Misyjnej i Referatu Misyjnego Archidiecezji Poznańskiej.

W homilii ks. Adrian Galbas SAC wskazał na szczególny przymiot św. Wawrzyńca – na jego wewnętrzną wolność – „był wolny od pieniędzy, władzy, ziemskiego życia.” Zwrócił uwagę na otaczające nas zewsząd zniewolenie – „każdy ma listę zniewoleń, a św. Jan w swoim liście wskazał na trzy – pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha” (por. 1J 2, 16) Ratunkiem jest przebywać wśród ludzi wolnych, którzy zapewniają wolność i o tę wewnętrzną wolność nieustannie się modlić.

Aktem i świadectwem wewnętrznej wolności jest z pewnością decyzja brata Dawida. „Jest w tym podobny do św. Wawrzyńca” – mówił ks. Prowincjał – „Zdecydował się na misje na Kubie i będzie mu tam trudniej niż tutaj. Inny klimat, inny język, inna kultura, brak dóbr, których zaznał tutaj. On jednak powiedział: Jadę! Rzeczywiście jest radosnym dawcą.”

Ks. Prowincjał podziękował mu za odważną decyzję, podziękował także jego Rodzicom, obecnym na Mszy świętej, za to, że nigdy w jego planach i wyborach „nie podłożyli mu nogi”.

Wdzięczność bratu Dawidowi wyraził również ks. Proboszcz Adam Kamizela SAC oraz parafianie. Br. Dawid dał się poznać jako człowiek radosny, ogromnie życzliwy, zawsze uśmiechnięty. Jak sam powiedział w pożegnalnym słowie – bardzo dobrze czuł się w tej parafii, spotkał tu wielu dobrych, ważnych ludzi.

Uroczystość zakończyło wspólne odmówienie litanii do św. Wawrzyńca i odśpiewanie hymnu Te Deum.

Justyna Tyrakowska